>> Veure fotografies

Aquest juny fa just dos anys que Maria Salamero i Narcís Armengol van assumir la presidència i el deganat de l’Associació i el Col·legi d’Enginyers Industrials respectivament. La celebració de la Junta General de l’Associació i la Junta de Representants del Col·legi han estat el moment per fer un primer balanç i, alhora, situar els nous reptes dels qui encapçalen les institucions.

“Han estat dos anys intensos”, ha expressat Salamero, “comencem ara a veure resultats”. La presidenta ha destacat la dificultat de posar en pràctica les idees de la candidatura més enllà del paper però s’ha mostrat convençuda que aquest tercer anys servirà per consolidar els resultats. Per Armengol, “la clau de volta és continuar sumant enginyers i enginyeres al col·lectiu” per la qual cosa ha recordat que en una sessió estratègica fa unes setmanes es va decidir incidir sobretot en els serveis i l’impacte de les institucions.

El llegat del 160

Salamero i Armengol també han volgut repassar el llegat de la celebració del 160è aniversari de l’Associació on precisament, a més del document ‘Enginyeria, motor de progrés’, dues de les iniciatives que es van dur a terme estava dedicada a atraure nou talent cap a l’enginyeria i cap a les institucions. D’una banda, l’Engihack i de l’altra ‘La màgia  de l’enginyeria’, el llibre STEAM amb el qual ja s’han visitat una trentena d’escoles.

Comptes i memòria, aprovats

La Junta de Representants de l’Associació i la Junta General del Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya han aprovat per unanimitat la memòria de 2023 aquest dimarts i els comptes de la institució, uns comptes que consoliden el canvi de tendència que s’ha donat els darrers anys.

El degà, Narcís Armengol, ha recalcat que l’Associació i el Col·legi han tancat amb un saldo positiu de 16.413 euros. “No estem on voldríem estar però si que som al camí”, ha expressat Armengol. Per arribar a aquesta sostenibilitat econòmica, a banda de l’impuls i el reforç dels serveis de les institucions, s’ha assolit el creixement del col·lectiu en un moment que la major part de col·legis professionals perden massa. “És un tema que ens preocupa i ens ocupa”, ha reconegut Salamero, que ha destacat la tasca que s’està duent a terme per poder millorar la proposta de valor per als col·legiats i associats que tot just comencen a treballar.

Salamero i Armengol ha estat acompanyats per Pere Roca i Norbert Larriba, secretaris de l’Associació i el Col·legi. Guillem Boira, president de la Demarcació de Lleida, ha resumit l’any a les Demarcacions i Delegació. Albert Cot, comissionat d’Emprenedoria, ha explicat els passos que s’estan duent a terme en aquesta direcció i una primera fita: el Fòrum tricol·legial que es du  terme aquest dijous amb el Col·legi de Metges i el Col·legi d’Economistes. Per la seva banda, el també membre de junta Ignasi Rafel, ha exposat els avenços de la nova Comissió de Lideratge Empresarial, que ha permès entrar en contacte amb perfils d’enginyers i enginyeres que no formaven part, fins ara, de les institucions.

Memòria 2023
Compartir