Vicent Ferrer i Hermenegildo, investigador del ferrocarril i amb una llarga trajectòria en el desenvolupament del modelisme ferroviari, va pronunciar una conferència en línia sobre el “Modelisme ibèric: una experiència en la construcció de material ferroviari”, el passat 29 d’abril de 2021 i organitzada per la Subcomissió Engitren de la Comissió de Cultura. 

Ferrer ha dedicat gran part de la seva experiència professional a la investigació ferroviària i a la recuperació històrica, a través de la publicació i difusió en articles i llibres. El ponent va definir la seva tasca en el món del modelisme com a “modelisme d’atmosfera”.

Al llarg de la conferència, es van projectar vàries vistes de la seva maqueta, ambientada a meitat del passat segle XX, i es van detallar i raonar els diversos elements que la componen, fidels a la realitat de l’època. Es van descriure la major part dels senyals mecànics que hi apareixen, així com el seu procés de fabricació.

Ferrer és un especialista en les diverses tècniques de fabricació artesanal de material mòbil. Des de les peces més relativament senzilles, com els vagons de càrrega, continuant amb els cotxes de passatgers, per acabar amb les locomotores -principalment de vapor-, extraordinàriament més complexes, i que ha construït o partint de kits del mercat i modificant models existents o fabricant-les peça a peça.  

Compartir