D’acord amb l’article 1 del Reglament de la votació telemàtica per a l’elecció de càrrecs de l’Associació i el Col·legi Oficial d’Enginyers Industrials de Catalunya i en relació amb els diversos processos electorals a celebrar aquest any 2022 (totalitat de membres de la Junta de Representants de l’Associació i de la Junta de Govern i Juntes Directives de totes les demarcacions i Delegació del Vallès del Col·legi) s’han aprovat els diversos censos electorals de les persones associades i/o col·legiades.

Aquests censos es fan públics i es poden consultar a la seu de Via Laietana, 39 o bé a les seus de les demarcacions o Delegació de les nostres institucions durant el mes de febrer, termini durant el qual es poden efectuar impugnacions.

Compartir