Registre de les instal·lacions de protecció contra incendis al registre d'instal·lacions tècniques de seguretat de Catalunya (RITSIC)

dijous, 20 desembre, 2018

Des de la Sub-direcció General de Seguretat Industrial de la Generalitat de Catalunya informen d'una novetat important en relació amb la inscripció de les instal·lacions de protecció contra incendis al registre d'instal·lacions tècniques de seguretat de Catalunya (RITSIC).

S'hauran d'inscriure totes les instal·lacions de protecció contra incendis noves, incloses les d'establiments afectats pel CTE o pel RSCIEI, amb les següents excepcions:

  • Instal·lacions que només estan dotades de sistemes d'extintors d'incendis i/o de sistemes de mantes ignífugues
  • Instal·lacions contra incendis que formen part d'una altra instal·lació de seguretat industrial (RCG,RIP, RAT)

S'hauran d'inscriure les instal·lacions de protecció contra incendis existents, anteriors a l'entrada en vigor del RD513/2017 sotmeses a inspecció periòdica (art. 22 del RD 513/2017) en el moment de realitzar la primera inspecció periòdica (segons els terminis establerts d'acord amb la disposició transitòria quarta del RD513/2017) i quan aquesta inspecció sigui favorable i sense incompliments.

Des de mitjans de novembre, hi ha un nou tràmit de declaració responsable per a instal·lacions de protecció contra incendis al Canal Empresa de la web de la Generalitat de Catalunya.

Clica enllaç aquí