Proposta creació grup de treball BIM - COEIC/AEIC

dimecres, 23 setembre, 2015

La Comissió de Construcció vol posar en marxa un Grup de Treball sobre BIM (Building Information Modeling). Us animem a participar-hi. 

La tecnologia BIM és qualsevol solució tecnològica que participa en la creació i gestió dels models BIM al llarg del cicle de vida de les construccions –planificació, disseny, construcció, ús, manteniment i deconstrucció-.

Poden ser bases de dades, aplicacions de software i eines de hardware i a més permeten que els agents del procés constructiu generin coneixement i el comparteixin en un entron plenament col·laboratiu per esdevenir més eficients. 

Actualment la Comissió de Construcció participa a la Comissió Contruïm el Futur que va crear l'ITeC a principis del 2015, per debatre sobre el futur del sector de la construcció i analitzar l'ús de les tecnologies BIM i IDP.

 

Raons i propòsits del nou grup:

- Encara que en els darrers anys la Comissió de Construcció ha organitzat diferents jornades sobre BIM, es considera que l'enfoc de BIM no només ha d'estar relacionat amb la construcció i per aquesta raó es creu convenient que el grup sigui transversal (utilització BIM en entorns industrials, de manteniment d'edificis, procés de construcció, etc)

- Consensuar la posició del Col·legi respecte l'entorn BIM

- Posicionar el Col·legi i ser presents en congressos, jornades, etc sobre BIM

- Representar el Col·legi en la Comissió Construïm el Futur de l'ITeC

- Organitzar jornades i sessions en relació a la tecnologia BIM

- Altres

 

Interessats, envieu un email a: info@coneixement.eic.cat

 

Més informació sobre BIM:

Vídeo What openBIM Does For You - buildingSMART in Four Minutes

http://itec.cat/serveis/bim/

Vídeo Quienes Implementan y quienes no - Por que algunos fracasan y otros no. Desarrollo del Concepto BIM BAM BOOM https://youtu.be/Qq5roscGnxc