Nou Pla d’Usos 2018 del districte de Ciutat Vella

dijous, 12 juliol, 2018

 

Equilibrar els usos urbans amb la regulació de les activitats públiques és l’objectiu del Nou Pla d’Usos 2018 del districte de Ciutat Vella que es va presentar el passat divendres 6 de juliol a l’auditori de la seu central dels EIC. Jordi Renom, president de l’AEIC, va donar la benvinguda a tots els assistents i va destacar que és un Pla d’una gran complexitat per les característiques del districte. La responsable de llicències, Ana Olalla, va assenyalar la densitat com a principal criteri regulador.  

 

                       

 

El Nou Pla d’Usos 2018 del districte de Ciutat Vella respon a la necessitat d’actualitzar la norma a la realitat del districte. En paraules de Jordi Renom, president de l’AEIC, és un projecte d’una gran complexitat que busca regular grans fluxos d’activitat i mobilitat en un espai molt limitat.  Josep Maria Coll, director de Serveis de Llicències i Espai Públic, va assenyalar la importància de comptar amb la participació dels quatre col·legis professionals: el Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Barcelona, el Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, el Col·legi d'Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona i el Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya. I la necessitat de potenciar la col·laboració entre les diverses especialitats, per tal de donar la resposta més complerta i adequada a les necessitats plantejades per les obres i activitats,  en l’entorn del casc antic.

“Hem treballat per a què sigui una normativa fàcil i senzilla i que no requereixi manual d’aplicació”, va assenyalar el responsable d’Activitats del districte Marc Pinedo. Entre d’altres modificacions, Ana Olalla va destacar el pas d’un sistema de vàries zones a un de zona única, a excepció de la Rambla que es manté com a àrea amb el seu propi Pla Especial de La Rambla, i la densitat com a principal criteri regulador, nombre d’establiments en una mateixa àrea comptabilitzat segons el paràmetre de superfície total útil del local. També es va afegir l’impacte acústic de l’activitat com a patró de classificació de les activitats a regular: d’alt i baix impacte nocturn, i en el cas de l’alt impacte nocturn habent-se de complir la condició de doble radi per a la seva implantació .

 

                      

 

“El nou Pla d'Usos persegueix la coexistència pacífica entre activitats i veïnat i reforça l'aplicació de diverses normatives, com l'ordenança dels usos del paisatge urbà, que  prioritza un dret col·lectiu per damunt de l’individual”, en paraules del responsable de llicències d’obra del districte, Xavier Simon. També va recordar a l’auditori la protecció general de què gaudeixen tots els edificis del districte de Ciutat Vella, incloent el seu subsòl, ja que el Districte condensa la major part de la història de la ciutat. Xavier Simon va fer un repàs de l'Ordenança dels Usos del Paisatge Urbà, “una ordenança que té la doble vessant de norma urbanística i normativa mediambiental”, atesa l'especial incidència que té sobre les reformes de locals.

L’acte va finalitzar amb un apartat de comentaris i preguntes en què els assistents van aprofitar la presència dels tècnics del districte per a resoldre dubtes i presentar queixes sobre la tramitació de llicències i d’altres assumptes d’interès.

 

Consulta la informació de la sessió aquí