Modificació de l’Ordenança reguladora dels Procediments d’Intervenció Municipal en les Obres (ORPIMO)

dijous, 5 juliol, 2018

El passat 4 de juny de 2018 es va publicar al BOPB l’Anunci de l’Ajuntament de Barcelona sobre l’aprovació definitiva de la modificació dels annexos de l’Ordenança reguladora dels procediments d’intervenció municipal en les Obres (ORPIMO).
I el 4 de juliol de 2018 es va publicar l’aprovació definitiva de la modificació de l’Ordenança reguladora dels procediments d’intervenció municipal en les Obres (ORPIMO).

Més informació: