Junta General Ordinària COEIC - 15/12/2016

divendres, 2 desembre, 2016
D'acord amb el que preveu l'article 24 dels Estatuts del Col•legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya, es convoca Junta General Ordinària pel proper dia 15 de desembre de 2016 a les 18:00 hores en primera convocatòria i a les 18:30 hores en segona, a la seu dels EIC, Via Laietana, 39, 5a. planta, Barcelona.
 
ORDRE DEL DIA
 
1. Lectura de l’acta de la Junta General ordinària anterior.
2. Nomenament de tres interventors d’acta.
3. Informe del Degà sobre la marxa de l’entitat.
4. Presentació i aprovació, si escau, del pressupost per a l’any 2017. 
5. Torn obert de paraules.
 
A continuació es celebrarà Junta General Extraordinària per a l’aprovació de la modificació dels Estatuts.
 
Jordi Mas i Sabaté
Secretari                                           
 
Barcelona, 1 de desembre de 2016
 
 
Documentació referent als punts 1 i 4 de l'ordre del dia
 
 
 
D’acord amb el que estableix l’article 24 del Col·legi Oficial d’Enginyers Industrials de Catalunya, serà possible la representació d’un col·legiat per un altre, mitjançant la delegació per escrit amb signatura autèntica del delegant i fotocopia del seu DNI o document acreditatiu equivalent. Aquesta delegació haurà de ser per causa de malaltia o absència forçosa que s’explicitarà. Cap col·legiat podrà tenir més de dos vots delegats. Descarregar vot delegat.