Enginyers Industrials de Catalunya crea la Comissió d’Igualtat, Tecnologia i Futur

dimarts, 5 març, 2019

La Junta de Govern de l’Associació/Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya del passat 25 de febrer va acordar la creació de la seva primera Comissió d’Igualtat, Tecnologia i Futur, amb la voluntat d’incloure aquests conceptes de manera transversal dins el col·lectiu de l’enginyeria”, segons explica la seva presidenta Mireia Furriol, Partner Alliance Manager per a Impressió de Gran Format de HP Inc.

Aquesta nova comissió està formada per dones enginyeres membres de la Junta de Govern, amb la participació també del president Jordi Renom, el degà Josep Canós i el director general Pere Homs. “Cal que el millor talent de la societat es posi a treballar en la tecnologia -explica Furriol- per ajudar a aportar solucions als problemes i reptes socials que tenim plantejats de cara al futur”.

La Comissió d’Igualtat, Tecnologia i Futur s’ha marcat, inicialment, com a objectius: definir i implementar el decàleg de bones pràctiques de la igualtat dins d’Enginyers Industrials de Catalunya i fer un mapa de totes les actuacions que s’estan desenvolupant, en els camps de la igualtat i la tecnologia, per aportar valor com a entitat de professionals de l’Enginyeria. També es vol treballar en la promoció de vocacions STEM i realitzar tasques d’assessorament i mentoria, enfocades als primers anys de la vida laboral de les enginyeres i ajudar-les a trencar “el sostre de vidre”.

Els objectius de la Comissió es veuen reforçats amb la recent publicació, amb data 1 de març, del Reial Decret Llei 6/2019 sobre mesures urgents per garantir la igualtat de tractament i oportunitats entre homes i dones en l'ocupació i per l'eliminació de tota discriminació, directa o indirecta.