Compliance: riscos penals per a l'enginyer i per a les empreses del sector industrial

dimecres, 29 novembre, 2017

L'Auditori Pompeu Fabra, de la seu de la Via Laietana dels Enginyers Industrials de Catalunya, ha acollit la jornada Compliance: riscos penals per a l'enginyer i per a les empreses del sector industrial, organitzada per la Comissió de Gestió Empresarial - GT Compliance Tècnic. La benvinguda a l'acte ha anat a càrrec de Gian-Lluís Ribechini Creus, enginyer industrial, GT de Compliance Tècnic i president de la Comissió de Gestió Empresarial dels EIC. Ribechini ha remarcat "la importància que té avui en dia per als enginyers i les empreses del sector industrial conèixer aquest concepte i els seus efectes en front a una eventual responsabilitat penal".

Tot seguit, s'ha donat pas a Isabel Vizcaíno González, advocada i vicepresidenta de la Secció de Compliance de l'II·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona (Icab), que ha explicat que en les darreres modificacions del Codi Penal es va introduir la Responsabilitat penal de les persones jurídiques. Aquesta nova figura es caracteritza per tenir "un catàleg tancat de delictes entre els quals n'hi ha alguns que, per diversos motius, poden afectar directament a enginyers i a les empreses del sector industrial", ha afegit l'advocada.

Vízcaino ha exposat que, a l'hora d'observar com s'aborda aquesta funció dintre les empreses, la tendència més freqüent és que "hi hagi un Compliance Officer -intern o extern- o, en grans empreses, un òrgan col·legiat". Aquest òrgan de compliment —ja sigui d’una sola persona o un Comitè de Compliance col.legiat—, tindrà una funció directament delegada del Consell d'Administració, i “haurà d’actuar de forma autònoma i independent per tal de garantir que pugui portar a terme la seva funció”.

A més, la vicepresidenta de la Secció de Compliance de l'Icab, ha argumentat que en un pla de prevenció de delictes és bàsic que es creï "un canal intern a través del qual qualsevol empleat, o fins i tot un client o un proveïdor, pugui posar en coneixement del Compliance Officer o del Comité de Compliment, qualsevol actuació que vulneri el Codi Ètic, incompleixi la normativa o pugui ser delictiu".

Per la seva banda, Emilio Zegrí de Olivar, advocat i vocal de la Secció de Compliance de l’Icab, ha explicat que, després de l'entrada en vigor de la Llei Orgànica 5/2010 de la reforma del Codi Penal, que va introduir a Espanya la responsabilitat penal de la persona jurídica —i més recentment, amb l'entrada en vigor, el passat 1 de juliol de 2015, de la darrera modificació i la nova circular 1/ 2016 de la Fiscalia —, "s'ha incrementat l'interès per la funció de Compliance".

Altrament, Zegrí ha especificat que l'objectiu d'un pla de prevenció de delictes és que els directius, empleats i agents vinculats a l'empresa respectin la normativa, s'alinïin amb la "cultura del compliment" i incorporin al llenguatge empresarial els conceptes d’Etica, Compliance o Compliment Normatiu.

Finalment, Zegrí ha exposat que els delictes que poden generar responsabilitat penal de les persones jurídiques son només els expressament indicats pel Codi Penal, destacant entre ells: "els medi ambientals, el tràfic d’influències, la revelació i descobriment de secrets, els delictes contra la propietat intel·lectual o industrial, la corrupció entre particulars i en transaccions internacionals, l’estafa, la insolvència punible, el blanqueig de capitals, els delictes contra l’ordenació del territori i els delictes contra la Hisenda Pública i la Seguretat Social”.

La jornada ha finalitzat amb l'exposició de diferents casos reals a partir dels quals els assistents han compartit els seus comentaris i opinions.