Canvis fitxes normativa de prevenció d'incendis (Ordenança municipal - Ajuntament de Barcelona)

dimecres, 20 juliol, 2016

Us informem que la Divisió de Protecció Civil i Prevenció del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament de l'Ajuntament de Barcelona ha introduït algunes modificacions al seu sistema de fitxes sobre la normativa de prevenció d'incendis que complementen l’Ordenança municipal de condicions de protecció contra incendis (ORCPI/08).

Els canvis recents afecten a:

Fitxes modificades:

Fitxa 1.14 Trasters (R2)

Fitxa 3.08 Escales compartimentades (R1)

Fitxa 1.10 Intervencions en edificis existents 

Noves fitxes

Fitxa 1.16 Normativa a aplicar en establiments que combinen els usos comercial i emmagatzematge

Fitxes eliminades/substituïdes

3.01 Segregació d'una vivenda en varies

3.02 Ús residencial públic en edificis d'altres usos

3.03 Canvi parcial d'ús residencial vivenda a ús administratiu

Les fitxes seran d’aplicació a partir de la data de referència que apareix al seu encapçalament i s’incorporen a la resta de documentació tècnica de suport que trobareu a l’enllaç

http://ajuntament.barcelona.cat/bombers/ca/prevencio_documentacio_fitxesprevencio.html