La nova Llei de canvi climàtic busca reduir les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle

dilluns, 13 novembre, 2017

La Sala de Juntes de la seu de la Via Laietana dels Enginyers Industrials de Catalunya ha acollit la conferència sobre la Llei de canvi climàtic, aprovada el 27 de juliol de 2017 pel Parlament de Catalunya. La conferència ha anat a càrrec de Salvador Samitier, director de l'Oficina Catalana del Canvi Climàtic.

Samitier ha explicat que "la nova Llei adopta les bases derivades de la legislació comunitària europea i configura els elements essencials per a la regulació d’aquest instrument a Catalunya". En aquest context, ha especificat que la Llei persegueix cinc finalitats. La primer és aconseguir que Catalunya redueixi les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle (GEH) i afavorir la transició cap a una economia baixa en carboni. També busca reforçar i ampliar les estratègies i els plans que s’han elaborat durant els darrers anys. D'altra banda, "pretén promoure i garantir la coordinació de totes les administracions públiques catalanes, i fomentar la participació de la ciutadania, dels agents socials i dels agents econòmics", ha argumentat Samitier.

La quarta finalitat que es deriva d'aquesta Llei és esdevenir un país capdavanter en la investigació i aplicació de noves tecnologies, i reduir la dependència energètica de Catalunya de recursos energètics externs. I la darrera, fer visible el paper de Catalunya al món, tant en els projectes de cooperació com en la participació en els fòrums globals de debat sobre el canvi climàtic.

El director de l'Oficina Catalana del Canvi Climàtic ha compartit amb tots els assistents que "la Llei estableix unes fites de reducció d’emissions de gasos amb efecte d’hivernacle (GEH)". A més, ha afegit que "l’objectiu de reducció és del 40% respecte l’any base per al 2030, del 65% per al 2040 i del 100% per al 2050".

Pel que fa als pressupostos de carboni, Samitier ha explicat que el Parlament aprovarà la quantitat total d’emissions permeses per al conjunt del país, "i haurà d’indicar quina part correspon als sectors coberts per la Directiva del mercat d’emissions i quina als coneguts com a sectors difusos, no coberts per aquest sistema".  Aquests pressupostos s’establiran per a períodes de cinc anys i s’aprovaran amb una antelació de 10.

D'altra banda, el Govern català "haurà d’establir les bases per a un sistema d’avaluació de la petjada de carboni dels materials per a la construcció i els productes industrials finals", segons Samitier. D’aquesta manera, els consumidors podran decidir la seva adquisició coneixent les emissions associades a la seva producció i al seu transport.

La Llei també crea un fons de caràcter públic, anomenat Fons Climàtic, "que servirà, entre d’altres, per impulsar el foment de les renovables; descentralitzar xarxes i fomentar l’autoconsum elèctric...", segons el director de l'Oficina Catalana del Canvi Climàtic.

Per últim, Samitier ha exposat que s'estableix que "les administracions públiques han de gravar les actuacions que fan augmentar la vulnerabilitat o incrementen les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle (GEH)" i han d’incentivar fiscalment les actuacions que afavoreixen l’adaptació al canvi climàtic o la reducció d’emissions. A més, també es preveu que es gravin les emissions portuàries de grans vaixells.

La ponència ha finalitzat amb un torn de preguntes i respostes, en el qual els assistents han pogut compartir els seus dubtes.