Procés electoral de l’Associació d’Enginyers Industrials de Catalunya

divendres, 4 maig, 2018

En el procés electoral de l’Associació d’Enginyers Industrials de Catalunya, dins del termini fixat per a la presentació de candidatures, la Junta Electoral ha rebut una sola candidatura per a la renovació de càrrecs de la Junta de Representants.

D'acord amb el que estableix l'article 15 dels estatuts, els candidats electes prendran possessió de llurs càrrecs a la propera reunió ordinària de la Junta de Representants.