"No va dissenyar maquinària ni va construir línies de ferrocarril, però l’ordenació de la llengua catalana va ser, sens dubte, el gran projecte d’enginyeria de Pompeu Fabra"
Fernando Torres

Fa uns dies vàrem celebrar a la seu del Col·legi d’Enginyers Industrials un acte d’homenatge a Pompeu Fabra, un enginyer industrial, amb motiu del 150è aniversari del naixement. Deu enginyers industrials varen fer una lectura de textos sobre la vida i la figura d’aquest col·lega nostre que va posar al servei de la seva llengua la manera de fer dels enginyers. Volíem reivindicar que la seva formació científica i tècnica va ser cabdal per encarar amb garanties d’èxit la magna obra d’ordenació de la llengua catalana

Article " Diari de Tarragona"

Compartir