Per a més informació clica a la fitxa de la jornada

Inventats oficialment fa més de 60 anys per un enginyer americà, els castells inflables són un tipus d'atracció clàssica molt popular i coneguda especialment pel públic infantil. La facilitat per adquirir-ne i els costos relativament baixos les fan molt competitives davant d'altres atraccions mecàniques més complexes. És per aquest motiu que amb l'arribada del bon temps, el nombre d'aquestes instal·lacions es multiplica i les podem trobar habitualment en tot tipus d'espais i esdeveniments. El sector de l’oci representa a Catalunya el 13,5% del total de l’economia i contribueix amb més de 465.000 llocs de treball. 

Tant a Catalunya com a la resta d'Espanya, la normativa no és gens específica i sovint es desconeix com gestionar els jocs inflables correctament. En una jornada, organitzada pel Grup de Treball (GT) d’Enginyeria de l’Oci i celebrada el passat 11 de maig de 2022, es va abordar la problemàtica dels inflables, quines són les normatives aplicables i com s’han d’operar. La benvinguda va ser a càrrec de la presidenta de la Comissió d’Acció Professional, Marta Guasch que va aprofitar l’ocasió per parlar de la tasca que porten a terme les diferents comissions dels Enginyers Industrials de Catalunya. 

Com en qualsevol altre instal·lació o màquina on intervenen persones, és imprescindible un bon muntatge, operativa i manteniment per evitar possibles incidències materials i personals”, va assenyalar Òscar Elgarrista, responsable del GT d’Enginyeria de l’Oci. 

Es considera un equip de joc inflable tota estructura que es basa en un subministrament d’aire continu per mantenir la seva forma, en la qual o sobre la qual els usuaris poden jugar, botar o lliscar. La UNE-EN-14960 és la normativa pels equips de jocs inflables recreatius i estableix els requisits de seguretat en el disseny (teixits, ancoratges, tipus de xarxes i integritat estructural) i d’instal·lació (sistemes d’ancoratge, els infladors, les instal·lacions elèctriques, l’emplaçament). 

Jordi Valiente, responsable de l’enginyeria Eprojecta, va explicar l’aplicació de la normativa per a activitats recreatives i, en concret, pels equipaments de jocs inflables. “En les atraccions inflables cal anar més enllà de les bones pràctiques”, va destacar Valiente. 

En les inspeccions es tenen en compte aspectes com l’emplaçament adequat, que els ancoratges estiguin assegurats i al seu lloc, que no hi hagi forats o estrips, si s’utilitza l’inflador correcte, els endolls, preses de corrent, entre d’altres aspectes. En aquest sentit, Valiente va assenyalar que  “és molt important qui supervisa aquell inflable i que les condicions de seguretat es mantinguin en el temps. Un inflable es una atracció amb molts requisits a cumplir i a vegades amb complir la normativa no hi ha prou. Cal fer-ho de manera que quedi clar que l’equip que està ben instal·lat”. 

El responsable d’Eprojecta també va destacar la importància de les etiquetes dels fabricants (que estiguin completes amb totes les característiques i requisits) i va criticar la poca utilitat dels manuals d’ús, “molt estandarditzats i molt poc concrets i útils a la pràctica”. 

Andreu Mingote, director de Serpreco, corredoria d’assegurances de La Mútua dels Enginyers, va explicar les característiques imprescindibles a tenir en compte a l'hora de contractar una Assegurança de Responsabilitat Civil (RC) que cobreixi aquest tipus d'instal·lacions i els antecedents legals i jurisprudència més importants. Mingote va assenyalar entre les principals amenaces les rutines i els excessos de confiança, la subcontractació i una mala previsió, entre d’altres. 

Els operadors que participen en les atraccions inflables són el propietari o organitzador, l’enginyer que certifica l’inflable, l’Administració Pública (els ajuntaments) i els usuaris”, va enumerar Mingote. Pel que fa a responsabilitats, el director tècnic de La Mútua dels Enginyers va parlar de responsabilitat civil, laboral (accions que contravinguin la normativa laboral vigent o atemptin contra el dret dels treballadors), administrativa (incompliments de normes o reglaments) i penal (accions u omissions, doloses o imprudents i que estan penades per l’ordenament jurídic). 

Per a més informació clica a la fitxa de la jornada

Amplia a Fulls d’enginyeria

Compartir