Noves Guies Tècniques sobre Prevenció de Riscos Laborals Viaris

dijous, 27 setembre, 2018

El Grup de Treball sobre Prevenció de Riscos Laborals Viaris (PRLV) del Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya ha elaborat dues Guies Tècniques sobre Prevenció de Riscos Laborals Viaris, editades en català i castellà: Plans de mobilitat d'empresa en la prevenció de riscos laborals viaris i Cost-benefici de la prevenció de riscos laborals viaris. El Grup de Treball sobre PRLV depèn de 4 comissions, Enginyers/es a les Administracions Públiques, Urbanisme, Mobilitat i Transports i Gerència de Riscos. 

 

Plans de mobilitat d'empresa en la prevenció de riscos laborals viaris

Recull una síntesi dels aspectes a tenir en compte a l'hora d'elaborar un bon pla de mobilitat, des de les definicions de cada concepte als aspectes organitzacionals, així com, incorpora una part estrictament pràctica per arribar a l'usuari final que s'encarregarà d'implementar el Pla. Preveu les fases que l'integren i múltiples mesures en seguretat laboral viària que versen sobre situacions viscudes, durant o després d'un accident, i dirigides tant a les persones com als vehicles o a la via. També la Guia recull qüestionaris per a l'obtenció d'informació. 

Consulta la versió en castellà i en català

 

Cost-benefici de la prevenció de riscos laborals viaris

La Guia pretèn destacar la gravetat dels riscos laborals viaris, pels costos humans, socials i econòmics que comporten, i la importància d'incorporar plans de seguretat laboral viària i de mobilitat en les organitzacions. En aquests plans caldrà incorporar un anàlisi cost-benefici de les accions preventives, amb la finalitat d'optimitzar la gestió i control d'aquests riscos. 

Consulta la versió en castellà i en català