La taula TID-PAU presenta les seves recomanacions en una jornada tècnica

dimecres, 5 desembre, 2018

 

Per a més informació clica a la fitxa de la jornada

Imatges de la jornada clica aquí

“La Taula d’interpretació i desplegament dels Plans d’Autoprotecció (TID-PAU) ha fet una gran feina creant una base de bones pràctiques en els criteris d’autoprotecció i emergència, ara cal fer ús del simulacre per a optimitzar aquestes recomanacions en les diferents instal·lacions”, va declarar Núria Gasulla, sotsdirectora general de Protecció Civil, en la jornada sobre PAU’s i d’altres eines d’autoprotecció que es va celebrar el passat 27 de novembre a l’Espai Francesc Bonnemaison. Antonio Royo, coordinador d’emergències i responsable de la secció de Protecció Civil de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, va defensar que “un PAU no es fa perquè ens obliga la normativa sinó perquè som conscients dels riscos”.

Al llarg de la jornada, es van analitzar les principals recomanacions que van sorgir de la necessitat de complementar el decret 30/2015 i d’homogeneïtzar els seus criteris d’aplicació. “Els col·legis i associacions professionals estem al servei de la societat i participar en taules com aquesta és el que ens dóna sentit”, van ser les paraules de benvinguda de Josep Canós, degà dels Enginyers Industrials de Catalunya. David Tisaire, coordinador de la TID-PAU i responsable de la Subcomissió de Plans d’Emergència dels Enginyers Industrials de Catalunya, va comentar que precisament la TIDPAU està treballant darrerament no només en criteris de redacció de PAUs, sinó també en altres eines d’autoprotecció per a aquelles activitats o instal·lacions no obligades a elaborar un PAU, per tal de promoure aquesta consciència dels riscos i de la seguretat. També va anunciar que el futur està en descentralitzar la taula, que està molt enfocada a l’àrea de Barcelona, obrir-la a àmbits i sectors concrets, com seria el cas dels actes extraordinaris, i seguir fent protecció civil “de proximitat”.

Héctor Carmona, cap de la Unitat de Protecció Civil de Bombers de Barcelona, va abordar temes a discussió com la titularitat de la direcció d’un PAU, ja que no estem parlant només d’un document sinó d’un pla d’emergència, i de la formació dels equips de primera i segona intervenció, en constant revisió i actualització. En aquesta línia, Llum Llosa, cap de la secció de Seguretat en Obres i Autoprotecció de la Diputació de Barcelona, va assenyalar que anualment “es formen de 900 a 1000 persones en emergència”. També Llum Llosa va voler remarcar que “les recomanacions de la TID-PAU són per a tothom, ja que a vegades les coses més lògiques no sempre es compleixen”.

Sebastià Jané, membre de taula TID-PAU en representació del Consell dels Col·legis d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Catalunya,  va repassar les recomanacions número 11, sobre actes a l’aire lliure, i 12, sobre l’elaboració d’un PAU per a rues i cavalcades, que tenen com a objectiu orientar als organitzadors d’aquest tipus d’esdeveniments en la seva redacció i en els mitjans d’autoprotecció humans i materials mínims. El representant del Consell d’Enginyers Tècnics de Catalunya va comentar les recomanacions 14 i 15, que proposen eines d’autoprotecció complementàries, per a activitats extraordinàries i per instal·lacions fixes no obligades a fer un PAU. Els diferents ponents van coincidir en  la importància de garantir un sistema de comunicació vàlid entre els diferents responsables del PAU.

“El PAU ha d’assegurar que es pugui gaudir de l’activitat amb la màxima seguretat per al públic, l’organització i els béns i medi ambient. Tot i que hi hagi un acte extraordinari, mai hem d’oblidar que la ciutat no s’atura, hem de tenir present a la resta de població”, va assenyalar Antonio Royo. També el coordinador d’emergències i responsable de la secció de Protecció Civil de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès va recordar als assistents que un PAU és un document viu que s’ha d’actualitzar i revisar i que, en cap cas, “la seguretat i la prevenció no són una despesa, sinó una inversió”.

Jordi Catà, membre de l’equip dels PAU de la Direcció General de Protecció Civil, va despertar l’interès de l’auditori a l’exposar quins són actualment els criteris més importants d’avaluació tècnica (IAT) a l’hora d’homologar un PAU.

Per a més informació clica a la fitxa de la Jornada

Imatges de la Jornada clica aquí