Revisió de les condicions de la pòlissa de responsabilitat civil professional (RCP)

dijous, 3 abril, 2014

S'ha creat un Grup de Treball de revisió de les cobertures i exclusions de la pòlissa de responsabilitat civil professional formada per membres de la Comissió d'Acció Professional del Col·legi i de la Mútua dels Enginyers amb l'objectiu de revisar les cobertures i exclusions de l'actual pòlissa de RCP per adequar-la a l'activitat professional del col·lectiu. A l'Assemblea de la Comissió d'Acció Professional del dia 22 d'abril un dels punts tractats serà el Grup de Treball abans esmentat i una de les primeres actuacions del Grup serà la realització d'una jornada el dia 7 de maig Responsabilitat Civil Professional, garanties i cobertures de la pòlissa col·lectiva dels Enginyers Industrials de Catalunya. 

Més informació i inscripcions a la jornada del 7 de maig

Inscripcions a l'Assemblea de la Comissió d'Acció Professional del 22 d'abril