Nou procediment de tramitació de les instal·lacions (a partir del 6 de novembre)

dimarts, 28 octubre, 2014

A partir del 6 de novembre el nou procediment de tramitació general de les instal·lacions que s’ha definit seguint els criteris que preveu la Llei 9/2014 serà el següent:

1. TRAMITACIÓ: es realitza a través de Canal Empresa

2. FORMULARIS: es basa en l’enviament de:

    1. Un formulari pdf amb les dades d’identificació del titular de la instal·lació i les dades d’ubicació,
    2. A aquest formulari genèric s’annexen dos documents:
           - Un annex de dades específiques
           - Una Declaració responsable
 
3. SIGNATURA:
- El pdf principal: es pot signar amb signatura electrònica o es pot enviar sense signar (l’acreditació de la signatura es fa posteriorment amb l’enviament de l’acusament de rebuda signat de manera manuscrita). La pot signar el titular o el seu representant (OC, gestor, etc)
- La Declaració responsable: sempre ha d'estar signada. La signatura podrà ser electrònica o manuscrita (escanejada i annexada). Únicament la podrà signar el titular de la instal·lació
 
4. REQUERIMENTS: L’Oficina de Gestió Empresarial (OGE) gestionarà totes les comunicacions, requerint els documents que estiguin incomplerts.
 
5. INSCRIPCIÓ: La tramitació acabarà amb l’enviament d’un justificant de la inscripció en el RITSIC a la carpeta, sempre que la taxa hagi estat pagada.
 
La llei, entre d'altres punts, també modifica les funcions i els requisits dels Organismes de Control: 
 
 
 
Més informació: