El modelisme ferroviari artesanal. Desenvolupament d’un model

divendres, 13 abril, 2018

Dins del cicle de conferències organitzades periòdicament per la subcomissió Engitren, el passat 22 de març Josep M. Fiérrez, un artesà especialista en la fabricació de sèries curtes de models ferroviaris en miniatura en forma de kits de llautó, va desenvolupar una ponència sobre aquest interessant tema a la seu de la Via Laietana dels Enginyers Industrials de Catalunya.

Fiérrez va començar la seva exposició reflexionant sobre el per què del modelisme artesanal davant del de tipus industrial, i van continuar parlant de les diverses tecnologies que es fan servir avui en dia per al desenvolupament de les petites sèries artesanals. Aquestes permeten disposar de models que són del tot impossibles de justificar econòmicament des del punt de vista industrial i, per una altra banda, permeten als aficionats anar veient com el seu model va agafant forma a les seves pròpies mans.

Posteriorment, el ponent va fer referència a tot el procés de producció, des de la selecció del model a fabricar fins a la seva arribada a mans dels clients. La investigació i la documentació inicials sobre el vehicle real són vitals per tal de disposar de tota la informació prèvia necessària. Cal tenir presents aspectes com l'evolució històrica del prototip real o les diverses versions que han pogut existir per, finalment, endegar el disseny d'un model a escala fidel.

La tècnica que Fiérrez fa servir està exclusivament basada en el llautó fotogravat. En els seus kits, les peces obtingudes mitjançant aquesta tècnica es complementen amb d'altres fetes per fusió o procedents de perfils comercials de llautó. Les unions es fan únicament amb soldadura a base d'estany. Cal tenir presents tots els aspectes que integren l'acabat final dels models, com la pintura i les inscripcions, que reflecteixen fidelment els de l'original real, sense oblidar un conjunt d'instruccions de muntatge que siguin fàcilment entenedors per al client, així com l'embalatge final del conjunt, sense oblidar una ressenya històrica i tècnica relativa al vehicle real original.

L'acte va acabar amb un animat torn de preguntes per part dels assistents, a les quals Fiérrez va anar responent tot aportant detalls de la seva experiència i consells per als modelistes.

Informació de la jornada