Llei de simplificació administrativa, una nova eina per a la reactivació econòmica del país

dilluns, 27 juliol, 2015

El Govern simplifica i agilitza tràmits en benefici de ciutadans i empreses. Entra en vigor el 13 d'agost, la nova llei de simplificació administrativa, que beneficiarà el 75% de les activitats econòmiques del país. 

Entre les novetats més destacades:

  • Consolida el model de la Finestreta Única Empresarial a tot el territori. Dota l’empresa d’un espai físic o virtual (portal únic per a les empreses) des d’on es podran fer totes les gestions necessàries per desenvolupar l’activitat, independentment de l’administració responsable.
  • Opta per la declaració responsable i la comunicació prèvia com a mecanismes de control per establir les activitats econòmiques, quedant habilitades de forma immediata les activitats econòmiques innòcues i de baix risc, que representen més del 75% del total.
  • La llei no afecta a les activitats que comporten riscos sobre el medi ambient, la seguretat de les persones i els béns.
  • Estableix uns règims d’intervenció homogenis que s’aplicaran en tot el territori per un seguit d’activitats i en funció del compliment d’uns paràmetres objectius definits.
  • El control i la inspecció per part de les administracions passa a ser posterior a l’inici o a l’establiment de l’activitat facilitant així la posta en funcionament de projectes i activitats econòmiques.
  • Unifica en un únic tràmit la comunicació de les obres i la comunicació prèvia d’inici de l’activitat.
  • Elimina duplicitats en les demandes d’informació de l’Administració.

Consulteu el document sencer aquí