Junta General Ordinària COEIC - 16/6/2016

dilluns, 6 juny, 2016
 
D'acord amb el que preveu l'article 24 dels Estatuts del Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya, es convoca Junta General Ordinària pel proper dia 16 de juny de 2016 a les 18:00 hores en primera convocatòria i a les 18:30 hores en segona, a la seu dels EIC, Via Laietana, 39, 5a. planta, Barcelona.
 
 
ORDRE DEL DIA
 
1. Lectura de l’acta de la Junta General ordinària anterior
2. Nomenament de tres interventors d’acta
3. Informe del Degà sobre la marxa de l’entitat
4. Examen i aprovació, si s’escau, dels comptes anuals 2015
5. Torn obert de paraules
 
En finalitzar la Junta els assistents podran compartir uns moments tot prenent una copa de cava.
 
Jordi Mas i Sabaté
Secretari              
                                                  
Barcelona, 1 de juny de 2016
 
 
Documentació referent als punts 1 i 4 de l'ordre del dia
 
 
Altra documentació

 

D’acord amb el que estableix l’article 24 del Col·legi Oficial d’Enginyers Industrials de Catalunya, serà possible la representació d’un col·legiat per un altre, mitjançant la delegació per escrit amb signatura autèntica del delegant i fotocopia del seu DNI o document acreditatiu equivalent. Aquesta delegació haurà de ser per causa de malaltia o absència forçosa que s’explicitarà. Cap col·legiat podrà tenir més de dos vots delegats. Descarregar vot delegat.