Informació sobre la Llei 9/2014, de la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes

divendres, 26 setembre, 2014

A principis d'agost va sortir publicada la Llei 9/2014, de 31 de juliol, de la seguretat industrial dels establiments, les instal•lacions i els productes. Aquesta llei regula, dins l'àmbit de competències de la Generailtat, el règim jurídic aplicable a la seguretat industrial d'establiments, instal•lacions i productes a Catalunya, incloent-hi vigilància del mercat en aquesta matèria. És aplicable a:

a) Els establiments en què poden produir-se accident greus.
b) Les instal•lacions i els productes que, per llur condició de fons de risc, poden produir danys o perjudicis a les persones, els béns o el medi ambient com a conseqüència d'un accident.
c) Els agents de la seguretat industrial i, més específicament, els organismes de control que actuen en els reglaments tècnics de la seguretat industrial.

En el procés previ de tramitació del Projecte de llei que regula el règim jurídic aplicable a la seguretat industrial dels establiments, les instal•lacions i els productes el Col•legi va presentar una sèrie d'al•legacions. Posteriorment, donat que dins aquest tipus de procediments legislatius hi ha la possibilitat que els grups parlamentaris demanin a algunes entitats que compareguin per donar la seva opinió o formular propostes per després ser recollides i incorporades en el text final de la llei, el dia 30 d'abril, el Degà del Col•legi va comparèixer davant la Comissió d'Empresa i Ocupació per explicar les al•legacions que s'havien presentat.

Actualment s'està gestionant amb la Subdirecció General de Seguretat Industrial un calendari de sessions informatives sobre la llei a la seu de Barcelona i les diferents Demarcacions i la Delegació del Vallès.

Us mantindrem informats del calendari de les sessions tan bon punt estigui fixat.

 
Text Llei 9/2014, del 31 de juliol, de la seguretat industrial dels establiments, les instal•lacions i els productes
Veure vídeo del Canal Parlament
Text Projecte de llei que regula el règim jurídic aplicable a la seguretat industrial dels establiments, les instal•lacions i els productes
Text Al•legacions presentades