Enginyers Industrials de Catalunya participa a la Jornada sobre “Compliance” a ACCIÓ

dilluns, 8 abril, 2019
Enginyers Industrials de Catalunya participa a la Jornada sobre “Compliance –compliment- per a empreses innovadores” que va organitzar l’Agència per la Competitivitat de l’Empresa (ACCIÓ) el passat 3 d’abril de 2019. Gian-Lluís Ribechini, coordinador del Grup de Treball de Compliance Tècnic, va donar una visió del Compliance dirigida a empreses que desenvolupen i comercialitzen productes, incidint en la importància del compliment de les directives i reglaments relacionats amb la legislació d’harmonització sobre productes de la Unió Europea. 
 
 
El Compliance és l’àmbit de la gestió empresarial que s’ocupa de garantir que les organitzacions compleixin amb el marc regulador que els pot afectar en la seva activitat. I és d’especial rellevància per a les empreses innovadores i start ups que desenvolupen, fabriquen o comercialitzen productes i que estan sotmeses a la complexitat d’un marc legal, que han de complir si no volen comprometre el negoci, que inclou elements vinculats a la tècnica i a la tecnologia.
 
Gian_Lluís Ribechini també va explicar, al llarg de la jornada, la vinculació existent entre l’incompliment de la legislació d’harmonització sobre productes de la Unió Europea (Compliance Tècnic) i la responsabilitat penal de les persones jurídiques (Compliance Penal). Ribechini també va aprofundir en la darrera novetat legislativa, en els reglaments europeus, que suposa la incorporació del concepte d’elusió en els  textos legislatius.