Actualització de la Guia de seguretat per a màquines del sector de la fusta

dimarts, 29 gener, 2019

Recentment, s'ha publicat una actualització de la Guia de seguretat per a màquines del sector de la fusta. Una publicació que vol orientar als professionals del sector de la fusta sobre l'adaptació de màquines a les característiques preventives establertes al Reial Decret RD 1215/1997, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització dels equips de treball.

L'objectiu de la Guia és augmentar la seguretat en els treballadors. Inclou, a més, fitxes tècniques de les següents màquines: carretó industrial; centre mecanitzat o CNC; cinta transportadora / cinta de retorn; premsa hidràulica; serra vertical de taulers; sistema d'elevació per buit; trepant enformador; trepant múltiple; portapalets i trossejadora radial o serra radial.

L'Institut d'Estudis de la Seguretat (IDES) hi ha col·laborat.

Podeu consultar-la aquí