Acord entre KNOWURBANNET i l'AEIC

dimecres, 25 juliol, 2018

L'Associació KNOWURBANNET i l'Associació d'Enginyers Industrials de Catalunya (AEIC) van signar, el passat 17 de juliol, un conveni marc de col·laboració per a fer front als nous reptes que generaran els processos de transformació urbana. Un nou paradigma que requerirà de solucions holístiques, transversals i col·laboratives i on els enginyers tindran un protagonisme essencial. 

 

L'objectiu de l'acord és establir un marc general de col·laboració entre ambdues entitats basat en dos eixos fonamentals. El primer eix està orientat en explorar esquemes de col·laboració tant des del punt de vista institucional com de continguts de coneixement. I el segon eix, té un caràcter més pràctic, se centra en assegurar un entorn per a KNOWURBANNET on desplegar la seva activitat, aprofitant les sinergies i establint un flux d'informació adequat a les finalitats específiques de l'Associació. KNOWURBANNET passa a tenir la seva seu a la Via Laietana 39 de Barcelona.