Consulta el cens electoral

dimarts, 13 febrer, 2018

Atès que durant l’any 2018 se celebraran eleccions per a la renovació de la Junta de Representants de l’Associació d’Enginyers Industrials de Catalunya, s’informa que el 10 de febrer s’ha tancat el cens provisional d’electors/es, que estarà sotmès a informació pública a la secretaria de cadascuna de les seus de les demarcacions i Delegació del Vallès, durant el termini d’un mes.

Les reclamacions dels electors per les omissions, rectificacions o inclusions indegudes d’associats/des al cens s’han de fer per escrit adreçat a la Junta Directiva de l’Associació, dins l’esmentat període d’exposició de les llistes.