Adequació dels mecanismes dels edificis existents a les condicions d’accessibilitat previstes al CTE. Obligacions, criteris i terminis