Junta de Govern

Àrea Privada

Josep Canós

Degà

Jordi Renom

Vicedegà

Manuel Cermeron

Secretari

Marta Margarit

Vicesecretària

Josep Ma. Vilà

Interventor

Xavier Cordoncillo

Tresorer

Vicenç Aguilera

Vocal

Manel Alinque

Vocal

Antoni Casamayor

Vocal

Mariló Casas

Vocal

Virgínia Guinda

Vocal

Òscar Martínez

Vocal

Ignasi Rafel

Vocal

Víctor Riera

Vocal

Josep Ma. Serena

Vocal

German Palacín

President de la Delegació del Vallès

Salvador Arqué

President Demarcació Catalunya Central

Jaume Masgrau

President Demarcació Girona

Guillem Boira

President Demarcació Lleida

Fernando Torres

President Demarcació Tarragona