EIC - Demarcació de Tarragona

Junta de govern

Junta de Govern

Josep Canós

Degà

Pere Palacín

Vicedegà

Jordi Mas

Secretari

Marta Margarit

Vicesecretària

Xavier Cordoncillo

Tresorer

Josep Ma. Vilà

Interventor

Vicenç Aguilera

Vocal

Manel Alinque

Vocal

Enric Blasco

Vocal

Antoni Casamayor

Vocal

Mariló Casas

Vocal

Joan Carles Casas

Vocal

Manuel Cermeron

Vocal

Virgínia Guinda

Vocal

Íñigo Gurrea

Vocal

Òscar Martínez

Vocal

Marc Pérez

Vocal

Marc Pérez

Vocal

Ignasi Rafel

Vocal

Víctor Riera

Vocal

Josep Ma. Serena

Vocal

Josep Ma. Servent

Vocal

Esther Tomàs

Vocal

Francisco Vallecillos

Vocal

German Palacín

President de la Delegació del Vallès

Mireia Félix

Presidenta Demarcació Catalunya Central

Jaume Masgrau

President Demarcació Girona

Guillem Boira

President Demarcació Lleida

Fernando Torres

President Demarcació Tarragona