Benvinguda President i Degà

L'Associació i el Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya hem mantingut sempre una clara voluntat de servei als enginyers industrials i a la societat.

Les nostres institucions tenen un pes específic que es fonamenta en la trajectòria històrica que la nostra professió ha aportat al desenvolupament del nostre país i al seu progrés tecnològic. Amb aquesta base vam crear en primer lloc l'Associació el 1863 i, posteriorment, el Col·legi el 1950, sempre amb l'objectiu de vetllar pels nostres companys i defensar la professió i la nostra societat.

Amb aquests propòsits i amb l'evolució del nostre col·lectiu hem adaptat les nostres institucions als nous temps. Per aquest motiu hem desplegat una àmplia oferta de serveis que ajudin els nostres professionals en l'entorn en què es desenvolupen, sigui en l'àmbit laboral, familiar i/o social. La fortalesa de les nostres institucions rau en la presència individual de cada un dels seus associats/col·legiats. Per això volem que casa nostra sigui la de tots els enginyers. Així ha estat sempre, i així volem que continuï, ja que entre tots aconseguirem fer front a tots els reptes que ens proposin els temps actuals i futurs.

Troba't com a casa, de fet és casa teva. La nostra casa és la seu central a la Via Laietana de Barcelona i ho són també les seus de les delegacions. Avui pot ser complicat desplaçar-nos fins als locals de l'Associació. La web és la part de l'Associació i del Col·legi que podem visitar des de casa o des del nostre lloc de treball. T'animem, doncs, a consultar-la, i que ens facis arribar els teus suggeriments. Entre tots farem que aquesta web sigui la de tots els enginyers industrials. Benvinguts.

 

Jordi Renom i Sotorra      Josep Canós i Ciurana
President AEIC                 Degà COEIC