Termini de presentació de propostes obert fins el 22 d'abril de 2024

Premi Innovació

Premi de caràcter institucional atorgat a projectes d’enginyers/es associats/des col·legiats/des a les institucions dels Enginyers industrials de Catalunya, que hagin destacat durant l’any 2023 en qualsevol àmbit de l'enginyeria industrial.

Bases Sol.licitud

Premi Innovació Joves - Treballs Final de Màster universitari d'enginyeria de l'àmbit industrial

Els projectes aspirants als Premis hauran d’haver estat seleccionats i proposats pels òrgans directius de les escoles on s’estudien actualment Màsters d’enginyeria*, i hauran d’haver estat defensats durant el curs acadèmic 2023. Cada escola podrà presentar fins un màxim de tres candidatures de projecte final de Màster.

* Consultar el llistat d’escoles universitàries admeses a l’annex 1 de les bases

IMPORTANT: En aquesta categoria serà cada Escola qui s'encarregarà de presentar les seves candidatures.

Bases Sol.licitud

Beca Tesi Doctoral

L'Associació/Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya amb el suport econòmic de la Fundació Caixa d'Enginyers atorga una beca de 10.000 euros per a la realització d'una Tesi Doctoral en l’àmbit de l’enginyeria.

Bases Sol.licitud

Premi Millor Pràctica Empresarial - Empresa Adherida

El Premi Millor Pràctica Empresarial premia des de l'any 2009 les actuacions destacades de les Empreses Adherides als Enginyers Industrials de Catalunya, que hagin suposat una millora en qualsevol àrea de l'empresa: organització, logística, màrqueting, RRHH, producció, internacionalització, comercial i altres.

Bases Sol.licitud
Sol·licitud
La documentació requerida a les bases s’ha d’enviar per correu electrònic a premisdiada@mail.eic.cat