Territori

Les Demarcacions i les delegacions són el mecanisme previst en els estatuts del Col·legi per resoldre l'articulació territorial del col·lectiu. La presència de la professió en el territori, la proximitat de les institucions amb el col·lectiu i amb la societat i la indústria fan que aquest desplegament resulti bàsic en el desenvolupament de la nostra funció pública i en la presentació de serveis a l'enginyer.

Vallès

Catalunya Central

Girona

Lleida

Tarragona