EIC - Demarcació de Tarragona

Informació Òrgans de govern

Informació òrgans de govern

Aquí trobareu un resum dels temes més destacats tractats a les diferents reunions dels òrgans de govern de l’Associació i del Col·legi:

Junta Directiva i Junta de Govern