Informació òrgans de govern

Aquí trobareu un resum dels temes més destacats tractats a les diferents reunions dels òrgans de govern de l’Associació i del Col·legi:

Junta Directiva i Junta de Govern

Reunions any 2018

Reunions any 2019

Reunions any 2020

Reunions any 2021

Reunions any 2022

Reunions any 2023

Reunions any 2024