Política de Qualitat dels Enginyers Industrials de Catalunya

La visió de les nostres institucions és esdevenir el referent professional primer de l’enginyeria industrial, com a expressió clara de l’alt grau de compromís i satisfacció de:

 • El col·lectiu dels Enginyers Industrials de Catalunya (EIC) - que conforma la institució i que rep l’atenció i l’oferta de serveis.

 • Els membres de les juntes - com a exponent de la rellevància i projecció de la professió.

 • L’equip humà de l’organització - que dóna dinamisme i vitalitat a la institució.

 • El conjunt de col·laboradors i proveïdors - per qui en som un client preferent.

 • L’Administració - amb la que col·laborem estretament.

 • La societat - a la que transmetem els nostres coneixements i amb la qual estem compromesos.

Amb aquest objectiu s’estableixen els principis inspiradors de la Política de Qualitat dels EIC:

 • Mantenir un esperit de servei orientat plenament als nostres clients.

 • Potenciar, millorar, enriquir i difondre tant els serveis professionals i ocupacionals que les nostres institucions ofereixen als professionals col·legiats i associats,  com els serveis de caràcter associatiu dels que també poden gaudir les persones dels seu entorn.

 • Facilitar i proporcionar accions de formació contínua al nostre col·lectiu, fomentant la implantació i el desenvolupament de les noves tecnologies, de la innovació i de la creativitat.

 • Garantir la comunicació interna i presa de consciència del personal sobre la importància de la gestió de la qualitat.

 • Incrementar i desenvolupar la col·laboració dels EIC amb les Administracions Públiques i amb la societat en general.

 • Complir amb els requisits legals aplicables, els estatuts de l'AEIC i del COEIC i altres requisits assumits voluntàriament.

 • Millorar constantment el Sistema de Gestió de la Qualitat, amb l’objectiu de garantir la satisfacció dels nostres clients.

 • Garantir una gestió transparent del recursos administrats.

 • Vetllar per una atenció als nostres clients fonamentada en la professionalitat i l’ètica del nostre equip humà, per continuar sent mereixedors de la confiança que ens han dipositat.