Jordi Renom i Sotorra

Enginyer Industrial  per la Universitat Politècnica de Catalunya i màster en Enginyeria Mediambiental del Ministeri d’Indústria i Educació, postgrau en Gestió i Direcció d’empresa  i en la Funció Gerencial a l’Administració Pública a ESADE. Compta amb una llarga trajectòria a l’administració pública. Director-gerent d’Habitatge i coordinador d’Urbanisme de Sabadell. També ha estat director  de l’Agència de Residus de Catalunya i Director gerent a l’Àrea Metropolitana de  Barcelona. El 2014, va arribar a la presidència de l’Associació d’Enginyers Industrials de Catalunya i, al juny de 2018 va renovar el mandat per a quatre anys més.