Junta Directiva

Àrea Privada

Jordi Renom

President

Josep Canós

Vicepresident 1r

Carles Sans

Vicepresident 2n

Ginés Alarcón

Vicepresident 3r

Llum Llosa

Interventora

Òscar Gimeno

Secretari

Pere Roca

Delegat de serveis

Narcís Armengol

Vocal

Mireia Furriol

Vocal

Oriol Martínez

Vocal

Gian-Lluís Ribechini

Vocal

Xavier Roca

Vocal

Maria Salamero

Vocal

Olga Tomàs

Vocal

Francesc Figueras

President Delegació del Vallès

Salvador Arqué

President Demarcació Catalunya Central

Jaume Masgrau

President Demarcació Girona

Guillem Boira

President Demarcació Lleida

Lluís Maestre

President Demarcació Tarragona