Junta Directiva

Àrea Privada

Jordi Renom

Josep Canós

Carles Sans

Ginés Alarcón

Llum Llosa

Òscar Gimeno

Pere Roca

Narcís Armengol

Mireia Furriol

Gian-Lluís Ribechini

Xavier Roca

Maria Salamero

Olga Tomàs

Francesc Figueras

Salvador Arqué

Jaume Masgrau

Guillem Boira

Lluís Maestre