Junta de Representants

La Junta de Representants és l'òrgan que actua com a Junta General de l’Associació i que està compost per un màxim de cent vint membres: cent elegits per sufragi de totes les persones associades per un termini de quatre anys, i vint per cooptació de la Junta Directiva.

Membres

Persones que conformen la Junta de Representants: Membres

Àrea Privada Representants