Junta de Representants

La Junta de Representants és l'òrgan que actua com a Junta General de l’Associació i que està compost per un màxim de cent vint membres: cent elegits per sufragi de totes les persones associades per un termini de quatre anys, i vint per cooptació de la Junta Directiva.

Convocatòries

Dimarts 13 de desembre de 2022, 18:30 hores, Seu EIC, Via Laietana, 39, Barcelona

Convocatòria Junta de Representants de l'Associació d'Enginyers Industrials de Catalunya -> ACCEDIR

Membres

Persones que conformen la Junta de Representants: Membres

Àrea Privada Representants