L’energia és clau en el desenvolupament de l’activitat d’una societat i per tant qualsevol decisió, configuració, proposta, manifestació, etc. que pugui derivar‐se d’una actuació en el camp energètic pot tenir i té una repercussió important en tota la cadena de l’economia productiva, en el impacte ambiental i, en definitiva, en la construcció d’una societat. Aquesta repercussió de l’energia en la “polis” la converteix en eina de caràcter polític, fet que demana, al abordar‐la des d’una organització professional, una visió més enllà de l’actuació professional particular o personal.

En el marc dels Enginyers Industrials de Catalunya, com és de desitjar, ens trobem molts enginyers i enginyeres industrials en el sector energètic. Cada un i cada una té les seves pròpies opinions i coneixements tècnics, la qual cosa no significa que unes siguin millors que les altres: dialogar, posar en comú i intercanviar impressions forma part de l’enriquiment de la nostra actuació personal i professional, sense que això hagi de suposar cap perjudici ni prejudici envers la resta de companys i companyes de la comissió i de la professió.

La creació de subcomissions dins la comissió ha de respondre a un millor resultat a l’hora de les possibilitats que, mitjançant les seves actuacions, s’ofereixen al col∙lectiu dels EIC. 

TEMES D'INTERÈS

Aquells que puguin ser d’interès per als enginyers i enginyeres dels EIC tant en la seva actuació professional en l’àmbit energètic com per al seu coneixement personal, tot oferint‐los elements per a posicionar‐se en temes relacionats amb l’energia:

  • Tecnologies, costos, impacte ambiental, seguretat d’aprovisionament i utilització de l’energia.
  • Situació actual i visió prospectiva.
  • Regulació, normativa i bones pràctiques.

ÀMBITS D'ACTUACIÓ

Com que molts temes específics seran abordats directament per cada una de les subcomissions, la Comissió es reserva, sense tractar de voler excloure’n ningú que també vulgui tractar‐los, els següents temes:

  • Eficiència Energètica
  • Cogeneració
  • Smard Grids
  • Regulació
  • Política Energètica

SUBCOMISSIONS I GRUPS DE TREBALL

INSCRIPCIONS

Cal enviar la butlleta adjunta a comissions@coneixement.eic.cat.

Per a més informació pots posar-te en contacte amb l'Àrea de Coneixement al 93 295 78 04, o bé, per correu electrònic comissions@coneixement.eic.cat

Butlleta d'inscripció