La Comissió d’Energia de l’Associació/Col·legi d’Enginyers i Enginyeres de Catalunya.

Visió 2030, en el marc dels “Acords de París”

Què fem?

 

  • Difondre, debatre i sensibilitzar sobre l’aplicació dels plans, de les millors solucions que tenen com a objectiu comú la descarbonització de l’economia, i del sector energètic. Ho fem amb tots els actors sense apriorismes. Solucions que han de ser necessàriament globals, socialment acceptables i que no seran possibles sense un compromís del conjunt de tots els països.

 

  • Veiem l’augment de l'electrificació i la seva generació renovable com una condició necessària, però no suficient. És l'actuació més important i viable que obligarà a grans inversions, en generació i en intensificar les xarxes de l'electrificació urbana i de mobilitat elèctrica. No és una actuació suficient doncs en el consum d'energia final, la indústria en consumeixen el 65%, i aquest consum, amb la tecnologia actual, es difícilment electrificable.

 

  • Necessitem temps i de grans inversions i solucions a preus competitius, per a un canvi d'un model energètic. Caldrà capturar i reutilitzar el CO2. Generar H2 renovable per combustibles sintètics, i  com combustible per a la mobilitat de llarga distància terrestre, i per a la mobilitat aèria i marítima. És urgent desenvolupar solucions eficaces i econòmicament competitives per als processos tèrmics de la indústria pesada i pels canvis de processos químics que actualment depenen de les energies fòssils. Aquestes solucions necessiten un suport reglamentari i econòmic de l'Administració, a fi que arribin a un nivell de costos que les facin viables.

 

  • Millorar l'eficiència energètica dels processos a la indústria, ha de ser objecte de vigilància constant que permetrà, alhora, reduir emissions i millorar la competitivitat. L'hidrogen produït sense emissions potser serà la solució a mig termini i mentrestant, la barreja d'aquest hidrogen amb gas natural neutre en carboni sens dubte pot ajudar.

 

  • En l’àmbit domèstic, a més de la implantació de solucions d’autogeneració elèctrica, s’han de potenciar solucions a curt termini que afavoreixin la reducció d’emissions i fomentin l'economia circular, com la producció de biometà, en substitució del gas natural urbà.

 

  • En relació a centrals nuclears existents, estendre la seva vida útil amb garantia de seguretat, permetria modular inversions, i assegurar la viabilitat a curt termini d’un mix energètic no emissor de CO2. El futur i les esperances en les properes dècades l’aposta és el desenvolupament comercial de reactors de fusió, com l'ITER, (proves definitives 2025), que no generen residus radioactius. Tecnologia però, no disponible per a ús comercial fins d'aquí a diverses dècades.

 

  • Cal ser conscients finalment que la lluita contra el canvi climàtic s'ha centrat en el sector de l'energia perquè sembla el més fàcil d'abordar, però això no hauria d'impedir les actuacions en altres àmbits que contribueixen a l'augment d'emissions i al deteriorament del planeta com són: l'agricultura i ramaderia intensives, el consum no circular i l'excessiva mobilitat, entre d'altres. Els canvis de model de vida i consum si es vol afrontar el canvi climàtic han de ser considerats inexcusablement.

 

TEMES D'INTERÈS

Energies renovables i solucions energètiques

Gestió i eficiència energètica 

  • A la indústria
  • A la construcció i els serveis
  • A la mobilitat

L’emmagatzematge de l’energia

La qualitat dels serveis energètics

Generació, transport, distribució i comercialització d'energia elèctrica

La innovació energètica

El futur de les energies primàries

 

Més informació de les àrees temàtiques i Grups de Treball

 

 

ORGANITZACIÓ DE LA COMISSIÓ

La comissió treballarà en reunions plenàries, Grups de treball d’àrees temàtiques i transversals com el de regulació energètica.

La comissió vol treballar per integrar les futures generacions de professionals de l’enginyeria, i en particular a les joves enginyeres, avui poc presents a la comissió.

 

GRUPS DE TREBALL

 

INSCRIPCIONS

Per a més informació pots posar-te en contacte amb l'Àrea de Coneixement al 93 295 78 04, o bé, per correu electrònic comissions@coneixement.eic.cat

INSCRIPCIÓ