OBJECTIUS

Els objectius de la recent creada Comissió de Lideratge Empresarial són:

  • Obrir el Col·legi/Associació cap a aquells enginyers i enginyeres en posicions d'alta direcció per compartir, aprendre, conversar i contrastar en temes d'interès comuns 
  • Generar teixit associatiu entre enginyers i enginyeres en posicions d'alta direcció. Els enginyers som un col·lectiu que tendeix a ser molt segmentat i que s'associa o interrelaciona només per sectors
  • Visibilitzar la figura dels enginyers i enginyeres industrials com a candidats molt capacitats per ocupar posicions d'alta direcció a les empreses i ampliar la visió tècnica que tenen externament de nosaltres, generant referents i ajudant a desenvolupar la marca personal
  • Fomentar l'equitat en l'alta direcció de les empreses

 

PRESIDÈNCIA

Maria Àngels Sebastià

 

GRUPS DE TREBALL

 

INSCRIPCIONS

Per a més informació pots posar-te en contacte amb l'Àrea de Coneixement al 93 295 78 04, o bé, per correu electrònic comissions@coneixement.eic.cat

INSCRIPCIÓ