L’entorn actual de l’energia, com a bé escàs, és un entorn de canvi,  impulsat per l'entorn econòmic, l’aparició de noves tecnologies renovables competitives, els canvis en els mercats energètics, les noves demandes dels usuaris i els requeriments del canvi climàtic als que cal fer front amb urgència.

natalia.bartresREACTIVACIÓ DE LA COMISSIÓ D’INDÚSTRIA QUÍMICA: propera reunió 7 de juny de 2021

Si hi estàs interessat informa’t a comissions@coneixement.eic.cat

 

natalia.bartresL’existència d’una Comissió de Construcció, Urbanisme i Infraestructures ha d’encaixar-se dins el conjunt de les Comissions existents en el si del Col·legi.

natalia.bartresLa Comissió d'Acció Professional té l'objectiu general de reforçar les relacions amb les administracions receptores dels treballs dels enginyers i amb altres institucions relacionades per incrementar la presència en les institucions i la intervenció en la generació de normativa i disposicions legals. Així com transmetre a l'Àrea Professional les necessitats de serveis detectades fruit de la pròpia activitat professional i de la relació amb altres companys.

natalia.bartres