La Comissió d’Energia de l’Associació/Col·legi d’Enginyers i Enginyeres de Catalunya.

Visió 2030, en el marc dels “Acords de París”

Què fem?

 

natalia.bartresREACTIVACIÓ DE LA COMISSIÓ D’INDÚSTRIA QUÍMICA

Si hi estàs interessat informa’t a comissions@coneixement.eic.cat

 

natalia.bartresL’existència d’una Comissió de Construcció, Urbanisme i Infraestructures ha d’encaixar-se dins el conjunt de les Comissions existents en el si del Col·legi.

natalia.bartresLa Comissió d'Acció Professional té l'objectiu general de reforçar les relacions amb les administracions receptores dels treballs dels enginyers i amb altres institucions relacionades per incrementar la presència en les institucions i la intervenció en la generació de normativa i disposicions legals. Així com transmetre a l'Àrea de Serveis les necessitats de serveis detectades fruit de la pròpia activitat professional i de la relació amb altres companys.

natalia.bartres