L’energia és clau en el desenvolupament de l’activitat d’una societat i per tant qualsevol decisió, configuració, proposta, manifestació, etc. que pugui derivar‐se d’una actuació en el camp energètic pot tenir i té una repercussió important en tota la cadena de l’economia productiva, en el impacte ambiental i, en definitiva, en la construcció d’una societat.

natalia.bartres


Related Posts


La Comissió de Societat Digital - Tecnologies de la Informació i la Comunicació està formada per professionals, majoritàriament enginyers industrials, amb una clara vocació per intercanviar opinions i difondre-les al voltant de l’ús de les noves tecnologies TIC aplicades a l’empresa per aconseguir millores en la seva competitivitat.

OBJECTIUS

natalia.bartres


Related Posts


La Comissió de Mobilitat, dins el marc estatuari del Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya, reuneix tècnics i experts en els sectors del transport i la mobilitat de forma periòdica. Es debaten temes d´actualitat, organitzen jornades d'interès per al col·lectiu, i, en general, es crea una linia d'opinió que permet al Col·legi posicionar-se davant aspectes relacionats amb la mobilitat i el transport.

Actualment dintre de la Comissió de Mobilitat existeixen els Grups de Treball d'Aeronàutica, Automoció i Indústries Ferroviàries.

natalia.bartres


Related Posts


La Comissió de Seguretat es va construir el 20 de desembre de 1982 a l'absorbir l'Agrupació Catalana de Tècnics i Experts en Seguretat (ACTES) que, inicialment, constava de 150 membres dels quals aproximadament el 50% eren enginyers superiors.

La Comissió de Seguretat es constitueix amb caràcter multidisciplinar amb la finalitat d´agrupar a tècnics i experts, siguin o no enginyers, a travès de subcomissions especifiques.

OBJECTIUS

natalia.bartres


Related Posts


La Comissió de Jubilats i pre-jubilats està formada per un grup (que pot representar un 25% aproximadament del total d'associats o col·legiats),de persones en situació laboral de jubilació o pre-jubilació, en molts casos no voluntària, amb unes capacitats i experiències acumulades i amb una disponibilitat de temps que no tenien abans. Estem parlant d'enginyers més grans de 65 anys, però també del segment comprès entre els 55 i 65.

natalia.bartres


Related Posts


La Comissió d'Equitat, Tecnologia i Futur gira al voltant dels següents eixos:

VISIÓ

natalia.bartres


Related Posts


La Comissió d'Administracions Públiques està formada per un grup de companys que, a més de compartir l'experiència de treballar en les administracions públiques, tenim la inquietud de superació per oferir un millor servei als companys i a la societat.

Les Juntes han aprovat la creació de 4 subcomissions sectorials i 1 subcomissió funcional:

natalia.bartres


Related Posts


L’existència d’una Comissió de Construcció, Urbanisme i Infraestructures ha d’encaixar-se dins el conjunt de les Comissions existents en el si del Col·legi.

natalia.bartres


Related Posts