TEMES D'INTERÈS

Actualment la funció bàsica del grup es centra en l’anàlisi i estudi, de tècniques, equips, procediments, reglamentacions i costos, que permetin als professionals de l’enginyeria conèixer les millors pràctiques sobre la qualitat del subministrament elèctric, l’òptim POWER QUALITY

El grup presta un servei independent corporatiu, al col·lectiu més ampli d'enginyers i amb caràcter no competitiu d’assessorament. Integra representants de les administracions públiques, els professionals i les empreses i fabricants del sector elèctric. El grup no treballa en els àmbits de les enginyeries. Treballa amb dades, referències, experiències de l'entorn, i amb les pràctiques del sistemes europeus i internacionals (CIGRE, IEEE, EN...). El grup contribueix a l’objectiu estratègic dels enginyers, de ser un agent actiu en la creació d’opinió sobre els riscos i límits de la qualitat d'un servei bàsic com és el subministrament elèctric amb criteris tècnics. 

El grup ha consolidat el treball amb la realització de 6 jornades anuals on ha presentat el Power Quality com un valor a millorar i mantenir en els canvis que les xarxes i la incorporació generalitzada de la generació distribuïda comportaran. En aquesta nova etapa els propòsits del grup són:

  • Analitzar els índexs proposats dels nous models de xarxa per gestionar la continuïtat i la qualitat. Fer propostes d’actualitzar els  Índexs i el seu seguiment
  • Estudiar les microxarxes. Analitzant què es fa a Europa. El model de xarxa de MT i BT i la seva gestió i control. L’evolució del model de xarxa passiu cap a model flexible
  • La gestió d’acumuladors d’energia (bateries, vehicle elèctrics, condensadors...) en control de la xarxa MT i BT
  • Realitzar la Jornada anual de PQ (Octubre-Novembre)

 

 

DIRECCIÓ DE GRUP

  • Àngel Silos    
  • Lluís Pinós
  • Josep M. Montagut

 

ÀREES TEMÀTIQUES I DE TREBAL

T1: Índexs del model per gestionar la continuïtat i la qualitat. Índexs i el seu seguiment

T5: Flexibilitat i model de xarxa. La MT i BT i la seva gestió i control. De xarxa passiva a flexible

T2: L'autoconsum i la generació DER als polígons industrials

 

T6: Els agregadors d'energia

 

T3: Gestió acumuladors d’energia (bateries, vehicle elèct., condensadors...). Microxarxes i control de xarxa MT i BT.

T7: La ciberseguretat a la xarxa. Seguretat de dades

T4: La coordinació entre TSO i DSO

 

T8: Regulació

Necessites més informació?

 

Contactar