Constituït l'any 2009, aquest grup de treball és un marc permanent de trobada de les parts que la integren, que permet compartir els coneixements tècnics i l’experiència en matèria d’instal·lacions d’il·luminació. Es reuneix un o dos cops al trimestre i està format per enginyers col·legiats i membres d’altres col·lectius. Actualment s’hi troben representats dels Enginyers Industrials de Catalunya, de la UPC, la Generalitat de Catalunya, ajuntaments, empreses mantenidores, empreses instal·ladores, el Clúster de la Il·luminació de Catalunya i fabricants.

 

OBJECTIUS

  • Estudi debat i propostes de millora per a la Reglamentació i Normativa per a treballs d’il·luminació
  • Publicacions puntuals de treballs d’il·luminació
  • Publicació d’articles interessants en el Fulls dels Enginyers per impulsar el GT
  • Esdevenir un grup d’opinió en temes que afecten a la societat o al món professional
  • Servei de suport puntual per resoldre consultes i oferir assessorament
  • Realitzar jornades sobre qüestions d’actualitat i temes de debat amb la participació d’altres Col·legis per defensar la nostra postura enfront d’un tema

 

DIRECCIÓ DEL GRUP

  • Manuel Garcia Gil

 

ÀREES TEMÀTIQUES I DE TREBAL

T1: Aportacions a desenvolupaments normatius

T5: Valoritzar paper de l’enginyer industrial en el sector

T2: Assistència a professionals del sector

 

T6: Lingüística

 

T3: Difusió, informació i difusió

T4: Problemàtica amb la contractació al sector públic

 

Necessites més informació?

 

Contactar