TEMES D'INTERÈS

El Pla Nacional Integrat d'Energia i Clima (PNIEC) que és qui marca el desenvolupament del conjunt del Sistema Elèctric en els propers anys , preveu per a l'any 2030 una potència total instal·lada en el sector elèctric de 161 GW, dels quals 50 GW seran en energia eòlica; 37 GW en solar fotovoltaica; 27 GW de cicles combinats de gas; 16 GW hidràulica; 8 GW bombament; 7 GW solar termoelèctrica; i 3 GW nuclear, així com quantitats menors d'altres tecnologies.

Aquest nou entorn, de difícil realització, marca però una voluntat d’introduir canvis substancials en els propers anys en l’objectiu de la descarbonització de l’economia. Aquests importants canvis han de ser objecte de coneixement i debat en el si de la comissió i de difusió. Per aquest motiu són objectius de la comissió abordar qüestions com:

 • La supressió dels combustibles fòssils en la generació d'electricitat i la seva incidència en la garantia
 • La renovació temporal de les llicències d'operació de les CCNN
 • Disponibilitat de noves fonts de cobertura de les demandes de potència i energia i accés d’aquestes fonts a la xarxa
 • Impacte operatiu en el Sistema Elèctric del tancament programat de les CCNN a partir de 2027
 • La formació de preus i ajust de la demanda al Sistema Elèctric
 • El canvi o actualització de la regulació del OMEL, OMIE i l'operador del sistema
 • Anàlisi de la inserció en el Sistema Elèctric fins al 2030 dels mitjans de producció Eòlics, Fotovoltaics, Capacitat de bombament i d'emmagatzematge en bateries fins arribar als objectius del PNIEC
 • Impacte a les Xarxes de Transport i Distribució d'aquests nous mitjans, punts de connexió, desenvolupament de noves xarxes
 • L'anàlisi de les propostes de interconnexions internacionals. Gestió dels costos i impacte econòmic
 • Nous reptes en la gestionabilitat del nou sistema que en resulti. La digitalització de les xarxes.  Els gestors del sistema TSO, DSO
 • Impacte de la generació distribuïda i de l’autoconsum. Gestió dels agregadors i dels mercats locals
 • Anàlisi de la necessitat d'una nova estructura en la formació de les tarifes d'accés i formació de preus de la component energètica
 •  L'accés a les xarxes de transport i distribució tant per abocar les tecnologies de generació com en l'establiment de xarxes en illa per a l'eficient gestió d'agrupació de càrregues
 • Seguiment del Power Quality, davant els nous escenaris previsibles

 

DIRECCIÓ DEL GRUP

 • Lluís Pinós  
 • Antoni Tahull

 

ÀREES TEMÀTIQUES I DE TREBAL

T1: Combustibles fòssils i garantia de subministrament

T5: Xarxa de transport i distribució, a Catalunya a l'estat i internacional

T2: Energia nuclear

 

T6: Accés a la Xarxa

 

T3: Nova generació PNIEC. Inserció de parcs DER d'EERR

T7: Regulació

T4: Gestionabilitat del sistema i mercat elèctric

 

Necessites més informació?

 

Contactar