TEMES D'INTERÈS

Els temes més rellevants a abordar són:

  • L’eliminació del carbó com a combustible per a la generació d’energia elèctrica
  • La futura possible reducció de l'utilització de gas natural com a combustible
  • L'utilització de les centrals de cicle combinat com a back-up de la generació elèctrica amb renovables no gestionables
  • La possible futura reducció de les hores de funcionament de les centrals de cicle combinat si es desenvolupen tecnologies d’emmagatzematge d’electricitat
  • La producció de bio-combustibles i hidrogen com a substituts del gas natural
  • Impacte de la reducció del consum de gas natural en el sector domèstic i comercial
  • Tots aquells temes relacionats amb l’aprovisionament, transport i distribució de gas natural i petroli
  • La captura de CO2
  • Seguiment dels informes rellevants d’organismes internacionals en matèria energètica: World Economic Forum, Informe anual de l’Agència Internacional de l’Energia, Banc mundial, etc

 

DIRECCIÓ DE GRUP

  • Antoni Peris

 

ÀREES TEMÀTIQUES I DE TREBAL

T1: La substitució del carbó com a combustible

T5: L'aprovisionament, transport i distribució de petroli i gas natural

T2: Les centrals CCGT com back-up de les renovables

 

T6: Regulació. Seguiment informes UE, AIE, Ministeri i CNMC

 

T3: Els bio-combustibles i l’hidrogen com a substituts del petroli i el gas natural

T4: Gas natural i biogàs en el transport

Necessites més informació?

 

Contactar