TEMES D'INTERÈS

Les energies renovables representaran en el pròxim futur un paper fonamental en la producció i utilització de l'energia, tant per a la generació d'electricitat com a vector energètic, com per al seu ús directe en tots els sectors, domèstic, terciari i industrial. Això vol dir que en la previsió del PNIEC en l'any 2030 la presència de les renovables en l'ús final de l'energia sigui del 42%.

Una gran part de la participació d'energies renovables, entorn al 75% - 80% es van fer mitjançant instal·lacions de gran potència, parcs eòlics i fotovoltaics, l'anàlisi es deixa a l'Àrea de Treball de Generació, Transport. La resta el 20% - 25% total serà en forma d'Autoconsum i generació distribuïda connectada a la xarxa de distribució i tindrà un gran impacte en la definició, estructuració i gestió d'aquestes xarxes.

L'anàlisi tecnològic i de les formes d'utilització d'aquesta part de les xarxes, els seus requisits regulatoris, les seves limitacions d'operació etc. hauran de ser objecte d'aquesta àrea de treball.

D'altra banda atès que seran instal·lacions en general de baixa potència i molt nombroses, milions donaran ocupació a un gran nombre de professionals i estudis d'enginyeria de manera que la tasca de generació de documents de referència i de compartir informació pot ser un dels serveis que els Enginyers Industrials de Catalunya poden prestar als seus associats/col·legiats en aquesta àrea.

També en aquesta àrea la transversalitat amb altres grups és significativa especialment amb el de regulació i gestió de l'energia pel que nomenar responsables d'aquesta o altres àrees que es considerin oportunes serà important.

En particular caldrà estar present en les tecnologies que estan entrant amb més força com la fotovoltaica, la termosolar o la eòlica i a les que tenen impactes de volum energètic menys limitats: com minihidràulica, biomassa, geotèrmia, mini-eòlica. La integració de la tecnologia energètica al territori. En el debat sobre el desplegament de l’energia eòlica, i la eòlica offshore, hem d’estar-hi presents. També difondre i conèixer les experiències de les comunitats energètiques, que són una realitat i és un concepte que s’obre dins dels nous entorns regulatoris, que pot permetre la incorporació a la generació energètica de nous actors, propiciant l’autoconsum i l’estalvi energètic.

 

DIRECCIÓ DELS GRUPS

  • Xavier Vallvé
  • José Antonio Fernandez
  • Joaquim Brun

 

ÀREES TEMÀTIQUES I DE TREBAL

T1: Recursos energètics: Solar, eòlica, biomassa, geotèrmia a baixa temp.

Regulació

T2: Tècniques de conversió i facilitadores: generació electrica, generació tèrmica, acumulació, control, eficiencia energètica, etc....

T3: Aplicacions: Autogeneració, Plantes industrials, Microxarxes, aparells receptors amb generació integrada, etc.
T4: Solucions: Integració, estalvi energètic, hibridació, mercats locals, aspectes financers, normativa específica.

Necessites més informació?

 

Contactar