L’energia és clau en el desenvolupament de l’activitat d’una societat i per tant qualsevol decisió, configuració, proposta, manifestació, etc. que pugui derivar‐se d’una actuació en el camp energètic pot tenir i té una repercussió important en tota la cadena de l’economia productiva, en el impacte ambiental i, en definitiva, en la construcció d’una societat.

natalia.bartres


Related Posts


La Comissió de Societat Digital - Tecnologies de la Informació i la Comunicació està formada per professionals, majoritàriament enginyers industrials, amb una clara vocació per intercanviar opinions i difondre-les al voltant de l’ús de les noves tecnologies TIC aplicades a l’empresa per aconseguir millores en la seva competitivitat.

OBJECTIUS

natalia.bartres


Related Posts


La Comissió de Mobilitat, dins el marc estatuari del Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya, reuneix tècnics i experts en els sectors del transport i la mobilitat de forma periòdica. Es debaten temes d´actualitat, organitzen jornades d'interès per al col·lectiu, i, en general, es crea una linia d'opinió que permet al Col·legi posicionar-se davant aspectes relacionats amb la mobilitat i el transport.

Actualment dintre de la Comissió de Mobilitat existeixen els Grups de Treball d'Aeronàutica, Automoció i Indústries Ferroviàries.

natalia.bartres


Related Posts


Entenem la Indústria 4.0 com el marc en el que s’hibriden avui la innovació –pròpia o adoptada d’altres sectors− de diferents tecnologies de la producció, amb l’objectiu d’assolir majors nivells de qualitat de producte, flexibilitat de producció i eficiència dels actius, que permet a les empreses competir en un món globalitzat.

admin


Related Posts


La Comissió de Gestió Empresarial de l'Associació d'Enginyers Industrials de Catalunya té per objectius fonamentals, investigar, difondre i promoure: Les diverses tècniques de gestió empresarial més avançades en totes les àrees i processos de l´empresa i en tots els sectors d'activitat. Les relacions empresarials i professionals, principalment en forma de xarxa i d'abast territorial. Les tècniques més avançades de la gestió de la innovació en tots els camps. L'intercanvi d'informació i d'experiència entre empreses i professionals en matèria de gestió i direcció d'empreses.

natalia.bartres


Related Posts


La Comissió d'Equitat, Tecnologia i Futur gira al voltant dels següents eixos:

VISIÓ

natalia.bartres


Related Posts


MISSIÓ

La Comissió de Transferència de Tecnologia i Coneixement respón a la necessitat de potenciar l’aportació dels Enginyers Industrials a la transferència del coneixement i de la tecnologia, des les universitats, centres de recerca i centres tecnològics de Catalunya, fins al teixit industrial i empresarial on contribueixen al progrés i el benestar econòmic i social del país. Impulsar els sectors d’activitat de l’enginyeria relacionats amb la societat del coneixement.

MISSIÓ

natalia.bartres


Related Posts