TEMES D'INTERÈS

L’entrada en vigor obligatòria de les normes comunitàries; d’una banda directives europees derivades del Winter Package 2016, i per altra de l'atribució de noves competències al regulador: la Comissió Nacional dels Mercats i de la Competència (CNMC) entre les més actuals, modificaran l’entorn regulatori a tots els sectors energètics, en particular l’elèctric i del gas canalitzat.

Tindran especial impacte els possibles canvis en la fiscalitat d’aquests sectors com a conseqüència de l’aplicació de les mesures per impulsar la transició energètica. Per aquest motiu aquest serà un aspecte transversal a seguir per la comissió d’energia.

Un aspecte a no menystenir serà el seguiment regulatori de les ordenances municipals, pel seu impacte en l'autoconsum energètic i industrial.

 

DIRECCIÓ DEL GRUP

  • José Mª García Casasnovas

 

ÀREES TEMÀTIQUES I DE TREBAL

T1: CNMC

T5: Lleis Transició energètica

T2: Europea, estatal i catalana

T6: Canvi Climàtic

T3: Informes i estudis

T7: Desenvolupament normatiu de l'agregador de demanda

T4: Planificació, PNIEC

T8: Plenari regulació

Necessites més informació?

 

Contactar