Les Comissions són la VEU dels Enginyers Industrials de Catalunya i generen debat, reflexió i anàlisi per difondre coneixement entre el col·lectiu i a la societat.   

Alhora promouen la XARXA entre els seus membres i la resta de professionals i agents del sector.Els seus debats i posicionaments tècnics són independents per INFLUIR d’una manera positiva a la societat, essent prescriptors d’opinió i així reforçar la MARCA de les institucions.

Consulta el Dossier de Comissions