L’existència d’una Comissió de Construcció, Urbanisme i Infraestructures ha d’encaixar-se dins el conjunt de les Comissions existents en el si del Col·legi.

Aquesta ha de dur a terme totes aquelles activitats que d’una forma o d’una altra tinguin a veure amb la construcció i les instal·lacions inherents a ella, en qualsevol dels àmbits de competència dels professionals representats pel Col·legi, així a banda dels oficis de construcció l'àmbit d’interès de la comissió, inclourà entre altres, totes les instal·lacions electromecàniques que existeixen en els edificis, com ara instal·lacions de fluids; elèctriques; de climatització; de protecció contra incendis; d’elevació i transport, etc... Quedarien doncs deslligats de l’objecte de la Comissió els temes de construcció i instal·lacions relacionats amb competències exclusives de professionals d’altres col·lectius.

OBJECTIUS

 1. Convertir-se en un referent d’opinió davant els diferents estrats de la societat sobre les capacitats professionals i les competències legals del col·lectiu en matèria de construcció i instal·lacions, així com la complementarietat i col·laboració professional amb altres col·lectius que també hi tenen competències, com ara arquitectes o enginyers d’altres especialitats.
 2. Liderar opinió en temes d'edificació, obra civil i instal·lacions com poden ser temes d'obra urbanitzadora i d'infraestructures de serveis. Participar en temes de l’edificació i del urbanisme sostenible, així com tenir veu en la resiliència urbana. Treballar en temes de rehabilitació que comportin l’aplicació de les noves tecnologies respectuoses mediambiental i socialment i especialment curoses en la lluita contra el canvi climàtic. Ser conscients i esdevenir divulgadors de tot el que abasta el paraigua de la sostenibilitat on s’inclouen aspectes tan importants com: l’eficiència energètica, l’economia circular, l’anàlisi del cicle de vida, el impacte mediambiental de certs productes, etc...
  Constantment es produeixen esdeveniments que requereixen un posicionament ben fonamentat per part del Col·legi. Aquest posicionament, o opinió, deuria ser pres en el si de la Comissió desprès de l’oportú debat.
 3. Ser la veu del Col·legi a requeriments dels mitjans de comunicació. Així com tenir coneixement dels encàrrecs institucionals o similars fets al Col·legi vinculats a la Construcció i Instal·lacions i poder participar/orientar en la seva adjudicació.
  Sol ser requerida per part dels mitjans de comunicació, la intervenció del Col·legi davant d’un fet concret com a veu autoritzada: per exemple el sinistre de les torres bessones de Nova York, l’incendi de l’edifici Windsor de Madrid o l’incendi de la Torre Grenfell, a Notting Hill (Londres). En aquestes ocasions, que es produeixen de forma sobtada, es requereix de forma urgent la intervenció als mitjans públics d’un enginyer versat en la qüestió (qüestions estructurals, de protecció contra incendis, etc..). En aquests casos la Comissió tindrà disponible un “spokenman” expert en el tema a disposició dels mitjans de comunicació.
 4. Presència del Col·legi en fòrums d’opinió. Impulsar la presència del col·lectiu en diferents estaments socials mitjançant una línia activa de comunicació.
 5. Representació del Col·legi davant d’altres institucions o estaments, o en esdeveniments concrets.
  Aquest podria ser el cas de l’ITeC, Cambra de Comerç, Arquinfad (Premis FAD), una fira com Barcelona Building Construmat, el European BIM Summit o els diferents Grups de Treball del propi Col·legi, com ara el GT del DGNB; el GT BIM; el GT d’eficiència energètica; el GT d’Smart Cities o de fora el Col·legi com ara la Comissió Construïm el Futur del ITeC o la Comissió es.BIM del Consejo de Ingenieros de España o el Comité Técnico del Instituto de Ingeniería de España.
 6. Desenvolupament de documents que puguin ser d’utilitat per a la redacció de projectes de construcció i instal·lacions, o que resultin d’interès en el sector.
 7. Participar directament o indirectament en el desenvolupament de nous texts legals o valorar, si som requerits, projectes de llei o norma.
 8. Impulsar actes divulgatius, o informatius, de qüestions d’actualitat que interessin al col·lectiu afectat, incloent eventualment presentacions comercials de productes molt innovadors.
 9. Impulsar treballs en col·laboració amb altres Col·legis Professionals, estaments de l’Administració o Entitats Professionals que esdevinguin un benefici o un estalvi per a tots els col·lectius o estaments implicats.
 10. Promoure jornades o cursos tècnics sobre temes d’actualitat, o d’interès general. Coordinar la promoció de jornades tècniques amb la participació conjunta d'empreses que ens aportin coneixement  de l'estat actual de les esmentades tècniques. Participar activament en l'elaboració i seguiment de programes de formació contínua del Col·legi o d'altres entitats.
 11. Defensa dels interessos del col·lectiu en temes com procediments de contractació de projectes per part de l’Administració.
 12. Col·laboració estreta amb les altres Comissions del Col·legi, coordinant-nos transversalment amb aquestes i els Grups de Treball.
 13. Donar suport a la Direcció en temes relacionats amb Construcció i Instal·lacions en la seva relació amb altres organismes externs.

 

PRESIDÈNCIA

Andreu Iglesias

 

GRUPS DE TREBALL

INSCRIPCIONS

Cal clicar al botó de la part superior o per a més informació pots posar-te en contacte amb l'Àrea de Coneixement al 93 295 78 04, o bé, per correu electrònic comissions@coneixement.eic.cat